Implementace Nařízení Evropské komise
č. 965/2012, ve znění pozdějších
předpisů, do praktického provozu
provozovatelů
neboli „965 v praxi“Nabízíme konzultační, poradenskou i tvůrčí činnost v následujících oblastech:

 1. SMS = Safety Management System dle ORO.GEN.200 (česky Systém řízení provozní bezpečnosti)
  1. Tvorba manuálů – Safety Management Manual (SMM), Emergency Response Plan (ERP)
  2. Výstavba systému – návrh v duchu „tailor-to-fit“ (např. paper verze pro malé nesložité provozovatele, dále MS Excel verze až po sofistikovanější software verze)
  3. Vedení celého systému nebo jen části dle Vašeho přání – např. administrování databáze/knihovny (tzv. safety library), systém vyhodnocování a řízení rizik (tzv. risk assessment), analytická činnost (např. risk analysis, safety studies), systém řízení změn (tzv. MOC / CIAP – management of change) atd.
  4. Poradenství / odborné konzultace v SMS
  5. Výcviky v oblasti SMS – od počátečních po opakovací (initial, recurrent, refresh; on-site+ ERP dril atd.) výcviky profilované dle cílové skupiny (např. piloti, safety manager, top level)
  6. SMS v prostředí ATO/CAMO/MO
 2. CMS = Continuing Management System dle ORO.GEN.200 (česky Systém sledování shody)
  1. Tvorba veškeré potřebné dokumentace pro výstavbu a vedení CMS – manuály, kontrolní listy, nálezové zprávy, atd.
  2. Vedení celého systému nebo opět jen některé jeho vybrané části
  3. Poradenství / odborné konzultace v SMS
  4. Výcviky v oblasti CMS – od počátečních po opakovací (initial, recurrent, refresh; on-site) výcviky profilované opět dle cílové skupiny (např. piloti, safety manager, top level)
  5. CMS v prostředí ATO/CAMO/MO
 3. Auditorská činnost
  1. Služby externího / interního auditorství v oblastech provozovatelů certifikovaných dle aplikovatelných Příloh k Nařízení EK č. 965/2012, tedy tzv. provozovatelé AOC, SPA, NCC/NCO, SPO.
  2. Poradenství a konzultační činnost v oblasti auditorství výše uvedených leteckých činností.
 4. Konzultační a poradenská činnost v tzv. přechodových fázích r.2016/2017, známých jako:
  1. Jak převedu svoji stávající leteckou činnost z režimu „Leteckých prací“ do režimu SPO?
  2. Jak převedu / obnovím svoji činnost vykonávanou na oprávnění „Lety pro vlastní potřebu“ na režim NCC/NCO?
 5. Tvorba příruček a manuálů pro činnosti dle aplikovatelných Příloh k Nařízení EK č. 965/2012, tedy tzv. provozovatelé AOC, SPA, NCC/NCO, SPO.
 6. Překlady příruček, manuálů a další související dokumentace v oblasti letectví, dále pak s tím spojené odborné korektury a jazykové/lexikální/odborné poradenství.
 7. Výstavba automatizovaných systému pro sledování / vedení výcvikových plánů a programů personálu společnosti provozovatele.
 8. Výstavba výukových programů a systémů pro tzv. inner-company training, tedy školení či odborné přípravy, které si provozovatel zajišťuje a vede sám vlastními silami.
 9. Teambuilding, coaching, brainstorming v životě leteckého provozovatele.
 10. Security – konzultační a poradenská činnost s možností výstavby tzv. Bezpečnostního programu provozovatele, dále výkon vybraných činností dle tohoto programu – např. bezpečnostní audity/inspekce/kontroly na ploše; školení atd.V případě zájmu či dotazů nás kontaktuje pomocí níže uvedených spojení:
Ing. Jan Zajíček
zajicek@airprague.eu
GSM: +420 722 912 636
Ing. Bc. Kateřina Anna Petřeková, dr.h.c.
petrekova@airprague.eu
GSM: +420 724 503 322


Vaše jméno: (může zůstat volné)
Spojení na Vás - napište nám prosím Váš mail nebo telefonní spojení
Váš dotaz či problém k řešení:


Děkujeme